Dijkstoel Laag Zuthem

Net over de brug van de Nieuwe Wetering staat eenĀ oude keet. Dit is de overgebleven “Dijkstoel” Laag Zuthem van het Waterschap Salland. In de “Dijkstoel” werd vroeger materiaal bewaard voor het onderhoud van de zeedijk.

In de zomer van 2016 hebben wij deze “Dijkstoel” opgeknapt in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta.